Svendborg Kajakklubs Sikkerhedsregler

Gældende søvejsregler skal overholdes.

Derudover gælder:

Sygdom

Før starten på begynderroning og ved indmeldelse skal roerne skrive under på, at de ikke lider af sygdomme der kan medføre svimmelhed, lammelser eller tab af bevidsthed.

Svømme- /redningsvest

Alle roere skal altid have en svømme- eller redningsvest med under roningen.

Ikke frigivne roere skal altid have vest på.

Alle roere skal have godkendt CE-mærket vest på fra 1. oktober til og med 30. april.

Øse eller pumpe

I alle tur- og kapkajakker skal der være en øse, som er bundet fast, så den ikke går tabt ved kæntring. Øsen skal være anbragt let tilgængeligt.

Alle havkajakker skal medbringe en pumpe.

Overtræk

På ture over 10 km. skal hver roer have overtræk/skørt med.

Natroning

Ved natroning mellem solnedgang og solopgang skal hver kajak medbringe en lygte, som kan vise et klart hvidt lys. Lygten skal kunne vises ved møde med et andet fartøj. Ved roning i havne eller meget traffikerede farvande skal lygten være tændt hele tiden. Sejlrenden i Svendborg Sund og Thurø Sund regnes for sådanne farvande.

Afstande til kysten

Man må ikke ro længere væk fra kysten, end at men til enhver tid er i stand til at redde sig selv i land efter en kæntring.

Vejrforhold

Ved optræk til uvejr, blæst eller tåge skal man straks søge land. Man skal være særligt forsigtig ved roning i koldt vand.