Retningslinjer for vinterroning

 

Jf. "Love for Svendborg Kajakklub", fastsættes regler for vinterroning af bestyrelsen.

For at opnå vinterroningstilladelse og kunne ro i perioden fra standerstrygning til standerhejsning skal man:

 • Vinter roningsregler for frigivende roere
  • Friroede roere skal have roet 200 km i den sidste hele sæson fra standerstrygning til standerstrygning
  • Bestået vinter-prøve i den kajaktyperne hav-, tur-, kap-kajak man vil ro i
  • Vinter-prøve i kapkajak dækker også turkajak
  • Alternativt kan man opnå vintergodkendelse ved at have roet mindst 1.000 km i den sidste hele sæson fra standerstrygning til standerstrygning
 • Vinter-prøven består af en dobbelt selventring
 • Vinter-prøven af holdes af instruktørerne
 • Vinter-prøven afholdes tidligst dagen før standerstrygning

Dernæst gælder følgende:

 • Det tilrådes, at der benyttes våddragt/tørdragt, ligesom det tilrådes at ro minimum 2 sammen
 • Rofarvandet i vintersæsonen er den samme som om sommeren. Det indskærpes dog at ro så kystnært som muligt og kun krydse åbent vand i forsvarlige vejr- og strømforhold.
 • Den enkelte roer forventes at skærpe opmærksomheden omkring valg af kajaktype, således at man vælger en stabil kajaktype og dermed øger sikkerheden.
 • Det forventes at den planlagte distance stemmer overens med roerens formåen.
 • Der forventes bevidsthed om afkøling af kroppen i koldt vejr og vand, og at der tages passende forbehold i forhold hertil.
 • Roeren skal, som altid, tjekke kajakken for skader, samt sikre sig at der er en øse i kajakken.
 • I havkajakker SKAL pagajflyder medbringes.
 • Alle roere SKAL være iført vest og overtræk/skørt.

Det er, som altid, det enkelte medlems personlige ansvar,

når vedkommende beslutter sig for at "gå på vandet."

Læs i øvrigt søsportens pjece vedr. "Kulde". http://www.soesport.dk/PjecerIPdf/Kulde2013.pdf