Retningslinjer for vinterroning

 

Jf. "Love for Svendborg Kajakklub", fastsættes regler for vinterroning af bestyrelsen.

For at opnå vinterroningstilladelse og kunne ro i perioden fra standerstrygning til standerhejsning skal man:

  • Have roet minimum 200 km i forudgående sæson
  • Have roet i minimum to sæsoner og være en meget habil roer
  • Have bestået vinterentringsprøven, jf. reglerne for disse

Dernæst gælder følgende:

  • Rofarvandet i vintersæsonen er den samme som om sommeren. Det indskærpes dog at ro så kystnært som muligt og kun krydse åbent vand i forsvarlige vejr- og strømforhold.
  • Den enkelte roer forventes at skærpe opmærksomheden omkring valg af kajaktype, således at man vælger en stabil kajaktype og dermed øger sikkerheden.
  • Det forventes at den planlagte distance stemmer overens med roerens formåen.
  • Der forventes bevidsthed om afkøling af kroppen i koldt vejr og vand, og at der tages passende forbehold i forhold hertil.
  • Roeren skal, som altid, tjekke kajakken for skader, samt sikre sig at der er en øse i kajakken.
  • I havkajakker SKAL pagajflyder medbringes.
  • Alle roere SKAL være iført vest og overtræk/skørt.

Det er, som altid, det enkelte medlems personlige ansvar,

når vedkommende beslutter sig for at "gå på vandet."

Læs i øvrigt søsportens pjece vedr. "Kulde". http://www.soesport.dk/PjecerIPdf/Kulde2013.pdf

 

Henter billeder...