Stævner

Deltagelse i stævner, er en god mulighed for at blive udfordret på det sportslige plan, opleve andre farvende og ikke mindst møde medlemmer fra andre klubber.
Gennem tiden har der været år hvor deltagelse i stævner har været en stor del af klubbens aktiviteter og andre år hvor det har fyldt mindre. Det vil dog altid være en aktivitet der støttes af klubben.

Tilskud til stævner:

Medlemmer over 18 år: Klubben betaler 50% af startpengene
Medlemmer under 18 år: Klubben betaler hele beløbet.

Tilskud til kørsel:

Der ydes et tilskud på kr. 1,50 pr. km. Kører man med trailer er beløbet kr. 2,00
Kassereren skal have skriftlige bilag med oplysninger om formål, bestemmelsessted, antal km. og underskrift af den der ønsker tilskud.