Hvordan bliver jeg medlem?

Svendborg Kajakklub optager nye medlemmer i både havkajak og turkajak.

Der er 2 muligheder for at blive optaget som nyt medlem i Svendborg Kajakklub:

  • Du er allerede uddannet i kajakroning til niveau 2 i EPP. Enten fra en anden klub eller fra et af de mange kajakkurser som findes rundt i landet.
  • Du bliver uddannet i Svendborg Kajakklub på et af klubbens egne kurser til EPP2.

 

Hvordan bliver du "frigivet?" (frigivet=må ro alene)

Medlemmer som er frigivet i en anden klub eller har været på kajakkursus, skal fremvise kursusbevis med minimum 35 timers undervisning eller EPP2 bevis samt at have roet min. 75 km i havkajak eller 100 km i turkajak indenfor det sidste år. Hvis det nye medlem mangler km kan disse roes på klubbens fællesroninger eller i følge med en instruktør.

Nye medlemmer skal demonstrere deres kunnen for en af klubbens instruktører, og vise en selventring på dybt vand for et bestyrelsesmedlem, for at blive optaget som frigivet medlem. Der kræves også en svømmeprøve på 600 meter.

Nye medlemmer som ikke har tilstrækkelig uddannelse/færdighed til at blive frigivet skal på begynderkursus i Svendborg Kajakklub eller på kursus ved ekstern udbyder.

Hvis du deltager i et begynderkursus i Svendborg Kajakklub bliver du uddannet til EPP2.

Hvad kræver vi af dig som begynder?

  • Du skal være fortrolig med vand - også når det er dybt, bølget og dejlig koldt! (vi starter i maj vandtemperatur ca. 10 gr.).
  • Du må ikke lide af sygdomme, der kan medføre pludselige bevidstløshedsanfald.
  • Du skal aflægge en svømmeprøve på 600 m i svømmehal.
  • Du skal ro 100 km.(turkajak) – 75 km. (havkajak) med en instruktør.
  • Du skal bestå entringsprøven. (Dvs. at du uden hjælp selv kan komme op i kajakken på et sted hvor du ikke kan bunde. Denne øvelse gøres 2 gange. Herefter roes kajakken ind til land.)
  • Du skal i teori og praksis lære at håndtere kajakken, roteknikker, sikkerhed, vind-, vejr-og strømforhold, samt de sociale muligheder og forventninger for et aktivt klubliv i Svendborg Kajakklub.
  • Du skal have tid til at passe dit kajakkursus. Du skal regne med at hver gangs roning tager 2½ - 3 timer.
  • Du skal også påregner tid til socialt samvær med dine klubkammerater.

Vi er meget kede af frafald på holdene, da det går ud over såvel de frivilligt arbejdende instruktører, samt de interesserede, som IKKE fik plads på begynderholdene! Så tænk venligst dette igennem på forhånd.

Optagelse på begynderkurserne i Svendborg Kajakklub.

Optagelse på begynderkurserne sker i marts måned ud fra de personer, der har søgt om medlemskab. Begynderkurserne varer ca. 2 måneder og starter ca. 1. maj.

 

 

Ansøgning om medlemskab.

Vil du meldes ind og evt. med på et af Svendborg Kajakklubs begynderkurser skal du tilmelde dig via formularen her på hjemmesiden.

Instruktørerne sammensætter kurserne udfra de tilmeldte og giver naturligvis besked til den enkelte.