Bestyrelsen

Bestyrelsen for Svendborg Kajakklub består af fem medlemmer og to suppleanter.

Der foretages valg til bestyrelsen ved den årlige generalforsamling. Alle aktive medlemmer kan stille op til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.