Husregler

For at klubben skal fungere og være et rart sted for alle, har vi disse regler:

 1. Sidste person der forlader klubben, sørger for, at døre, vinduer og lys er lukket og slukket, og at der LÅST. 
 2. Man rydder op efter sig selv. Dvs. vasker sine ting op, sætter stole og borde på plads mm.
 3. Har man gæster med i klubben, står man til ansvar for dem.
 4. Private ting som rotøj, fodtøj, poser, tasker mm. må ikke efterlades i omklædningsrummene eller andre steder i klubhuset, men skal tages med hjem.
 5. Private ting i bådhallerne, -udover kajak, pagaj, vest og skørt, skal tages med hjem eller lægges i ens private kajak.
 6. Alle private effekter skal være forsynet med navn og medlemsnummer.
 7. Hvis man ønsker at have private ting, udover hvad der er nævnt under punkt 5, opbevaret i klubben, skal man have bestyrelsens tilladelse.
 8. Private ting der efterlades i klubben uden aftale med bestyrelsen, vil blive fjernet.
 9. Sker der skade på klubbens ejendele, skal der straks gives besked til den ansvarlige for området, fx reparation af kajakker, eller til bestyrelsen.
 10. Alkohol må ikke nydes umiddelbart før og under roning.
 11. Rygning i klublokalerne er forbudt.