Klubhuset

Generelt er klubhuset altid til rådighed for medlemmer.

Klubhuset lånes gerne ud til roende gæster, som er medlem af en klub under DKF. Gæster henvender sig til formanden. Hvis huset bruges til møder, kurser eller lignende, lånes det ikke ud.

Klubhuset skal altid efterlades i lukket og slukket stand. Og man har selvfølgelig også vasket sin kop op og sat den på plads :-)

Alle der bruger klubhuset, både medlemmer og gæster, har ansvar for at holde orden og sørge for, at det også er rart for de næste at komme der.

 

Hvis der er skader eller hærværk på huset, kontaktes formanden eller næstformanden straks.

 

Klubhuset udlejes ikke til private arrangementer.